Polecamy

Przyłącz się

Facebook Linked In Golden Line

PIERWSZY CERTYFIKAT „RESILIENT LEADERSHIP” W POLSCE

18.02.2015

Z dniem 9 grudnia 2014 roku IBBC Group stała się pierwszą firmą w Polsce, która otrzymała certyfikat “ResilientLeadership” przyznawany przez Resiliancy Sciences Institutes – UMBC Training Centers.

Nowo zdobyte kompetencje zespołu IBBC Group zobowiązują specjalistów posiadających certyfikat „Resilient Leadership” do świadczenia nieodpłatnej pomocy w sytuacjach kryzysowych na całym świecie np. podczas kataklizmów, klęsk żywiołowych, wojen, aktów terroru lub awarii technicznych powodujących ogromne zniszczenia i śmierć ludzi. Dzięki potwierdzeniu kompetencji w postaci certyfikatu „Resilient Leadership” zespół z Polski ma możliwość pojawiać się i świadczyć pomoc wszędzie tam gdzie niezbędna jest znajomość języka polskiego i angielskiego, znajomość uwarunkowań społecznych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej jak i mentalności tej grupy osób pochodzących z tego regionu. Certyfikat „ResilientLeadership” jest uznanym na całym świecie świadectwem możliwości szybkiego i skutecznego reagowania na wszelkiego typu sytuacje kryzysowe.

Z uwagi na to, że coraz więcej Polaków pracuje poza granicami kraju, często wykonując zawody podwyższonego ryzyka,IBBC Group postawiło sobie za cel stworzenie ośrodka wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Będzie on pomocą przede wszystkim dla zagranicznych przedsiębiorstw zatrudniających naszych rodaków. Inicjatywa ta pozwoli na realną pomoc w traumatycznych wydarzeniach, takich jak na przykład tragiczna śmierć pracownika spowodowana wypadkiem w miejscu pracy. Częstym problemem zagranicznych przedsiębiorstw jest bariera językowa między nimi, a pracownikami z Polski. Zdarzenia kryzysowe, takie jak wyżej opisane, czynią pomoc ekspertów tej samej narodowościniezbędną. Eksperci ci będą stanowią rzeczywiste wsparcie zarówno dla pracowników, jak i dla zarządu przedsiębiorstwa.

Szkolenie umożliwiające otrzymanie certyfikatu “ResilientLeadership” odbyło się w formie trzech modułów, na których uczestnicy przyswoili wiedzę z zakresu budowania kultury odpowiedzialnego zarządzania, metod informowania i komunikacji w czasie kryzysu oraz budowania psychologicznego pancerza ochronnego, aby być wsparciem dla poszkodowanych. Zajęcia prowadzone były przez PeteraJonssona – Senior Consultant Seccredo AB. Jest to autorytet zarządzania kryzysowego w krajach skandynawskich i USA także współtwórca treści szkoleniowych. Oprócz eksperckiej wiedzy merytorycznej trener ten posiada bogate doświadczenie praktyczne zdobyte w trakcie zarządzania kryzysowego przy takich katastrofach naturalnych jak tsunami w Japonii w 2011 roku lub tsunami w 2004 na Oceanie Indyjskim, jak również przy wielu sytuacjach kryzysowych największych koncernów energetycznych na świecie.

 

Partnerzy