Polecamy

Przyłącz się

Facebook Linked In Golden Line

CZY POTRAFIMY WALCZYĆ Z PODRÓBKAMI?

11.09.2015

Rynek podrabianych produktów zawiera bardzo szeroki przekrój asortymentu. Od fałszowania logo słynnych marek, przez nielegalną produkcję i dystrybucję podróbek ubrań, perfum, leków, środków ochrony roślin, aż do sprzedaży różnego rodzaju towarów
i części, o których istnieniu przeciętny człowiek nie ma pojęcia. Podróbki nie tylko szkodzą producentom podrabianych marek, generując ogromne straty finansowe, ale także mogą zaszkodzić życiu i zdrowiu ich nabywcom.

Likwidacja źródła produktów – bezsensowna

                Każda firma, której produkty są fałszowane i która podejmuje walkę z podrobionymi produktami, skupia się przede wszystkim na dotarciu i zlikwidowaniu źródła tych towarów. Z założenia idea jest słuszna i może przyczynić się do wyeliminowania podróbek i ukarania nieuczciwych producentów, bardzo często będących członkami zorganizowanych grup przestępczych. Działania te najczęściej realizowane są we współpracy firmy, której produkty są podrabiane, policji, straży granicznej, innych organów ścigania, jak również kancelarii prawnych i agencji detektywistycznych.

                Zauważyć można, że proces ten absorbuje wiele instytucji i osób, a co więcej, działania te zazwyczaj mają charakter międzynarodowy. Wielokrotnie firmy tracą dużo pieniędzy i czasu otrzymując w zamian wyłącznie poszlaki i brak dowodów mogących skazać winne osoby. W poszukiwaniu źródła podrabianych produktów, częstokroć pojawiają się liczne bariery, takie jak  problemy komunikacyjne między instytucjami, brak możliwości działań poza terytorium danego państwa, jak również długi okres podejmowania kluczowych decyzji. Kolejną problematyczną kwestią jest sytuacja, gdy na danym rynku istnieje kilka miejsc produkcji podrabianego towaru. W takim przypadku nawet jeśli po długotrwałym i kosztownym śledztwie uda się zlikwidować jeden punkt, pozostaje kolejny. Rynek fałszywych towarów nie toleruje próżni, więc w miejsce zlikwidowanych fabryk powstają nowe lub te, które istnieją równolegle w innym miejscu, po prostu zwiększają moc produkcyjną.

Mimo wszystko międzynarodowe korporacje podejmują wyzwanie walki z przestępcami w celu ochrony wizerunku marki oraz ochrony konsumentów przed szkodliwym działaniem podróbek.

Skuteczna walka – strach wśród sprzedających

Przede wszystkim, aby skutecznie walczyć z rynkiem podrabianych produktów, należy zmienić punkt widzenia problemu. Firmy borykające się z problemem podróbek zaczynają dostrzegać, że dotychczasowe działania przypominają poniekąd walkę z wiatrakami pochłaniającą ogromne koszty, porównywalne do strat wynikających z obrotu podrobionymi towarami.

Skutecznym narzędziem okazuje się być masowa likwidacja detealicznych punktów sprzedaży podrabianych produktów. Zintensyfikowane działania identyfikujące punkty sprzedaży umożliwiają ukaranie osób wprowadzających podróbki do obrotu. Polski wymiar sprawiedliwości jest stosunkowo łagodny dla tego typu przewinień. Jednak w tym przypadku wysoka kara nie jest głównym celem podejmowanych działań.

„Detaliczni sprzedawcy bardzo często oferują towar, który po prostu jest im dostarczany w niskich cenach i nie przejmują się, że jest on podrobiony. Gdy takie osoby zostaną ukarane grzywną przewyższającą zysk ze sprzedaży podróbek już nigdy więcej nie zainwestują w towar od danego dostawcy. Co więcej informacja o takiej karze rozprzestrzeni się w okolicy i inne osoby będą również unikać trefnego towaru. Sytuacja ta powoduje, że nielegalnym producentom i dystrybutorom podrabianych towarów zawęża się rynek zbytu.” – mówi Bartosz Pastuszka, Dyrektor zarządzający IBBC Group.

Przestaje się opłacać

Opisany przez pana Bartosza Pastuszkę model działania powoduje, iż na rynku powstaje lęk przed handlem podrabianymi produktami. Co za tym idzie główni producenci i dystrybutorzy tracą rynek zbytu, a więc i przychody z nielegalnej działalności. Podejście systemowe do zwalczania podróbek powoduje rozwiązanie problemu w sposób ekonomiczny. Przestępcom przestaje się opłacać produkcja fałszywych towarów, gdyż poziom ryzyka staje się zbyt wysoki w stosunku do zysków. Jednakże, aby tego typu podejście do walki z podróbkami miało sens niezbędne jest intensywne działanie na całym obszarze danego kraju przez wiele osób jednocześnie, przy zachowaniu płynności przesyłu informacji. Co więcej, równolegle mogą być prowadzone działania mające na celu identyfikację nieuczciwych producentów. Dzięki licznym informacjom i wskazówkom pozyskanym od sprzedawców podróbek działania te nie absorbują dodatkowych, ogromnych kosztów śledztwa.

Posiadając zorganizowane zaplecze osobowe w postaci detektywów i prawników oraz przy pomocy innowacyjnej platformy online do zarządzania incydentami, realizujemy działania operacyjne na terenie całego kraju. Dzięki temu w skuteczny i dużo tańszy sposób pomagamy naszym klientom zniwelować straty wynikające z obrotu podrabianymi produktami.” – mówi Bartosz Pastuszka.

Platforma rozwijająca problem

IBBC Group, jako pierwsza firma na polskim rynku pomaga w walce z obrotem podrabianymi produktami przy zastosowaniu wyżej wspomnianego, innowacyjnego podejścia jak i nowoczesnych technologicznych rozwiązań w postaci platformy online, służącej do zarządzania incydentami „Intelectual Property Rights Protection System” (IPR).

 

Partnerzy